+421 948 990 668

Informácie o cookies

V zmysle ust. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) si Vás, ako užívateľa webovej stránky apsa.sk, dovoľujeme informovať o používaní Cookies.

Prevádzkovateľ: A.P.S.A. s.r.o.
miesto podnikania: Stavebná 1, 974 01 Banská Bastrica
e-mail:
telefón: +421 948 990 668
IČO: 46567780

Čo sú Cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači užívateľa alebo v jeho mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách užívateľa (napr. jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok užívateľ nemusí opätovne uvádzať

Prečo využívame Cookies?

Zber Cookies v určitom prípade možno považovať za spracúvanie osobných údajov. Takéto spracúvanie je možné na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa a umožňuje ho článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie a zlepšovanie funkčnosti a prehľadnosti webových stránok pre ich užívateľov. Užívateľ ako dotknutá osoba si môže v súvislosti so spracúvaním Cookies uplatniť svoje práva – ich zoznam a spôsob uplatnenia je uvedený v záložke Zásady spracúvania osobných údajov, alebo môže obmedziť a/alebo zakázať používanie Cookies – viď informácie nižšie.

Aké Cookies využívame?

Funkčné – nevyhnutné pre fungovanie webu a Cookies lišty
Analytické – na získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webových stránok

Funkčné Cookies

Používame len v prípade, ak má užívateľ vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie. Vo väčšine internetových prehliadačov je povolenie na prijímanie Cookies prednastavené. V prípade, ak si užívateľ neželá, aby sme Cookies používali, je potrebné zmeniť nastavenia jeho vlastného internetového prehliadača.

Návody na nastavenie, resp. vymazanie Cookies podľa typu prehliadača:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer, Microsoft Edge 

Vzhľadom na nastavenia našej webovej stránky si však dovoľujeme upozorniť, že prípadný zákaz používania funkčných Cookies môže negatívne ovplyvniť jej funkčnosť a znemožniť užívateľovi používanie niektorých funkcií.

Cookies nevyhnutné pro funkčnosť webových stránok budú uchovávané len po dobu nevyhnutne nutnú na fungovanie webu.

Analytické Cookies

Využívame na sledovanie návštevnosti našej webovej stránky, aby sme mohli neustále zlepšovať jej prehľadnosť, skvalitňovať jej obsah a vzhľad, aby bola pre užívateľov ešte zaujímavejšia a informatívnejšia. Tieto Cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované Cookies nemožno priradiť konkrétnej osobe. Bližšie informácie o ochrane súkromnia nájdete tu.

My pracujeme s analytickými Cookies v anonymizovanej podobe, čo znamená, že získavame len všeobecné a súhrnné štatistické údaje o návštevnosti webovej stránky a nevieme identifikovať správanie konkrétneho užívateľa. Tieto údaje uchovávame po dobu 38 mesiacov.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní užívateľov na webových stránkach – takéto Cookies môže užívateľ kontrolovať a/alebo zmazať používaním tohto prídavného modulu od Google (možno spustiť len z počítača).